החיים הם כמו משחק. לפעמים מנצחים ולפעמים מפסידים. החיים הם כמו משחק , רק שאנו קובעים את החוקים. החיים הם כמו מרוץ, תמיד נעים לעבר המטרה קדימה. החיים הם כמו מרוץ, שאותנו לפעול מניע. החיים הם כמו דף, לפעמים לבן, לפעמים שחור. החיים הם כמו דף, שאת התוכן אנו צריכים לבחור. החיים הם כמו פרח, לפעמים פתוחים,לפעמים סגורים. החיים הם כמו פרח, כי החיים יפים.