היום בשעה עשר

יחתום מר יונה בקשר

לבנק מלניום ופקאו ללא פשר

 

עסקה כדאית ומניבה

את פולין היא מזכירה

ועל הריסותיה היא נבנתה

 

קרקע וילנוב קרקע טובה

מר יונה והכשרת הישוב

כשותפים מאוגדים ממש מהישוב

 

שותפות מוכרת לכל

קבוצה מאוגדת מכל

עסקה משתלמת מעל הכל

 

יום החתימה בפולין