,כלבי הערבה עוד מעט יעזבו

.העצבות שבה לתקנה

,הרפש נסתלק משולי השבילים

.אנו רווי שיגרה

,הסודות שבמים כבר אורזים

.מקפלים שתיקתם

,ההשראה חצתה את גבול הערבה

.בצורת בליבה

,האופק מצטייר כל כך קרוב

.הנוף דל כבבואה

,תרדמה רדפה אחר מחשבה מורדת

.תינגס בצווארה

הריקנות שבה!" מכריזה השממה" 

בטרם יווצר רעיון ראשון

..ולפני הגיג נאור

!...בקרוב ישוב גם הקפאון