ליצור אמנות זו תכונה נרכשת, ואני הסתובבתי הרבה בשווקים. ואת מולי. ונדמה לי שגם אני מולך. אני מאמין שיצרנו כמה דברים שם במראה. אם ליצור זה לזרום על גל פנימי אז אני את שלי עשיתי מיליון פעמים. עדיין מחכה לאחת הנכונה, שלא תתקע לי דגל שחור אחרי סערה. אם זו בקשה מוגזמת אז שלפחות תהיה תקווה. אחרים יקראו לזה אמונה. כי אם יש אישה שהיא אמנות זה כמו לכבוש פסגה גבוהה ואז לעוף. ואני אשיג כסף אם אדרש לכך.