הדאייה למרחקים

ללא הפקקים

המרחב והתמרון

לא מותירים כל דמיון.

 

ביצועי על

ואקרובט יקה שמימית

וכל זה נערך ברום שמים

מקביל למים .

 

אליהם הצטרפה המשטרה

עם מטוס זעיר ללא מטרה

על מנת נהגים לתפוס

אפילו אם יעשו חפוז.

 

אין תקציב ילינו שוטרי חרש

אשר כל העולה בידם הינו חרס.

ואולם במקום לחנך את הציבור

יוצרים הם משוטר רוצח גיבור .

 

היכן הם אותם שוטרים חמורי סבר

אשר במקום דוח נתנו הסבר

טרחו לחנך עם חיוך על הפנים

וכבוד ניתן להם בפנים.