שירת הים

 

את אברהם, יצחק ויעקב בירכת.

את עולמנו בראת.

לכל האנשים החוטאים סלחת.

לי תמיד כשביקשתי, הקשבת.

לכולם הבטחת וגם קיימת.

על זאת כל הערכתי.

ולך תודה מכל הלב

בשבילך אתן את נשמתי

על שהצלת אותי ואת משפחתי.

בשביל להאמין ולברך אותך

אני רוצה לחיות.