העצב מתחפר בדמי הקופא,

חודר לכל חלק, כל תא, ומכה,

משמיד שמחות קטנות,

הנאות לא נראות,

משמיד והורס

מתאשד

וקורס.