הולך בין גלים קוטף לי עוד זר שושנים

מביט אל עבר השקיעה זוכר את שהיה

למה נפלו חיילים בשממה בלי לדעת מי ומה

זוכר את הצעקות את הזועות ויודע ששום דבר לא יחזור להיות

אז למה אמרו לי למה ממשיכים אנו למות