לא לחינם ניתנה ארצנו ארץ אבותינו

הסתכלו והביטו אל אשר קיבלנו

והבינו כי ברי מזל אנו

אולם בוגדים אנו באחינו

אך ברי מזל אנו

שלא לחינם ניתנה ארצנו.