לא ידעתי,

לא ידעתי מה ואיך

לא ידעתי כן אם לאו

לא ידעתי אם כך או אחרת

לא ידעתי אם טוב לי או רע

-רק ידעתי את מי

אותך