DISCORD IN ZION

CONFLICT BETWEEN ASHKENAZI & SEPHARDI JEWS IN ISRAEL

 

מחלוקת בציון

על המחבר

כילד וכבוגר גדעון נ. גלעדי גר ועבד במספר קיבוצים והיה עד למאורעות בפלסטינה מאז ימי המנדט הבריטי. הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים שם הוא רכש תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון. הוא עבד במשרה מלאה ככתב לענייני המזרח התיכון בעיתונים שונים בשפות העברית והערבית בישראל עם מאמרים רבים המבוססים על מחקר שכתב ואשר התמחו בקונפליקט הישראלי-ערבי והפלסטינאים בישראל. הוא המשיך את  עבודת המחקר שלו כמנהל בהיסטוריה במוסדות בריטיים שונים. הוא חי באנגליה, לימד וכתב

את הספר הוא כתב במקור לראשונה בערבית שיצא לאור במצרים תחת השם "איזראיל נהווא אל-אינפיג´אר אל-דאחילי" על ידי דאר אל-בייאדיר,  בקהיר, 1988, והספר תורגם לאנגלית על ידי ר. הריס, ועריכת התרגום נעשתה על ידי המחבר עצמו. פורסם לראשונה באנגלית ב-1990 על ידי הוצאת סקורפיו בע"מ, בית-ויקטוריה, אנגליה. העורך: לאונרד הארו, קמברידג