ציפורע אש

בקרוב אנסוק מתוך האש ואקום לתחיה.

ואם העשן יהיה קמור

המשוררת מחכה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה