ציפורע אש

בקרוב אנסוק מתוך האש ואקום לתחיה.

הגבירה תהא לפסל

ואם העשן יהיה קמור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה