בבית ליד המסילה

נולד אהוד

מה קרה לילד

שנרדם, הלך לאיבוד?

 

אולי בנחל התנינים הוא

בין קני הסוף

אולי אל הגליל רגליו נשאוהו

וכפרפר, רצה לעוף.

 

הלוואי, שירד הגשם הרטוֹב

גשם אחרון, גשם ענוג.

גשם בוא, רד עליי, לח וטוב

וענן חוֹג יחוּג.

 

בן יפה נולד, ובן יפה שב אל האדמה

לא הייתה לו ארץ אחרת, הארץ שאהב.

עכשיו הוא איננו, ולבנו קרוע מתדהמה

יתומים אנו, ונשארנו עם השירים שכתב.

 

שיפתחו שוב שערי גן עדן, מלא האור

ונראה אותך שוב, יחד עם כולם

ואז, מגבול העדן, נזכור –

עמך כרתנו ברית עולם.