הינך עבורי, כור מחצבתי לזאת שירתי העולה מליבי הקט והאדמוני. הינך לי מצוק חיי וסלע איתן ! רואה נפשי ומסתורי נשמתי העולים בדמותי. גילית בי, עולם חבוי שכעת הוא גלוי ובכל עת מצוי, עולם נסתר שאינו נגמר.