הולך לבדו בסמטה החשוכה. הולך צולע, דריכה אחר דריכה. מביט מסביבו, עליו לרחם. זהו האיש, האיש ללא שם. מועקה אמיתית, לצידה אכזבה, גם לחברנו, אין אהבה. אולי היא היתה, אך רצתה להיעלם. הכול בגללו, האיש ללא שם. פזמון: האיש ללא שם, נמצא בתוכנו. האיש ללא שם, מקורב גם אלינו. האיש הוא אתה, הם ואני. האיש הוא עשיר וגם העני. החיים על הפנים והמצב מוזר להדהים. אז בואו לא נמשיך את סיוטו, בואו ונגלה לו את זהותו האיש ללא שם, נמצא בתוכנו. האיש ללא שם, מקורב גם אלינו. האיש הוא אתה, הם ואני. האיש הוא עשיר וגם העני.