בדיוק עכשיו הזמן

שבו הנבילה והקמילה

של העשב בשולי השדות

צובע ומעטר את הירוק

הרענן והבריא

שעוד מעט גם הוא יהיה

צהוב כצבע החול