אמרת שאנו ילדיך מדוע, אם כך לא הענקת לנו מעולם לא הרעפת עלינו מטובך לא נתת לחיינו אותו ניצוץ שיקרב אותם ולו במעט אליך אנחנו נידונים לתעות בדרכים לא דרכים ילדים אבודים תינוקות שנשבו שבית אותנו כלאת אותנו קברת אותנו, בעודנו חיים עלינו להאמין וכי מה הם החיים בלא אמונה? אך אתה לא נותן דבר ולנו לנו אסור אף לרצות אמרו שמתת שמעולם לא היית קיים שבראנו אותך בצלמנו מתי נזכה לחסות בצילך? החטא מקיש בדלתותינו נכנס דרך כל הנקבים עומד לטרוף את נשמתנו האם היא בת אלמוות? אנחנו אוהבים אותך האם אתה אוהב אותנו? Kyrie Eleison