בדרכי לכאן ראיתי ציפור

עפה גבוה ושרה שיר דרור

בדרכי לכאן פגשתי בצב

שלתפוס אותו ממהר אין מצב

בדרכי לכאן פגשתי בחסיד

שעל שמחתו הרבה כל אחד יעיד

בדרכי לכאן פגשתי זקן וזקנה

הם חיים ביחד כבר ארבעים שנה

והם לי אמרו שסודם טמון בהבנה

בדרכי לכאן פגשתי חתן וכלה

שעיניהם נצצו מרוב אהבה

בדרכי לכאן פגשתי צעיר

שכשהוא מנגן מתעוררת כל העיר

בדרכי לכאן פגשתי בנערה

שלי תהיה לכל החיים ידידה

בדרכי לכאן פגשתי הרבה אנשים

חלקם אפילו נראו לי מוכרים

דרכי לכאן הייתה כל חיי

גיליתי שטוב, יש עד בלי די