אין ממש מילים להציץ מאחוריהן

להתחבא ללכת חרש

להפתיע מכאן ומכאן

אין לאן להתחכמק

להופיע הפוך ומיילל

מלליין על שולי האַבְּ-

שורד למרות הכל

להמרות פה-על-קול

אין את מי להוליך שולל

להמליך עול על

יד עוצמת עיניים

מחוללות.

 

אין ממש מילים להציץ מאחוריהן

ואין קריצת שחוק מיתמם -

הן משוחקות עד-תום

שחוקות עד-מות

עיניים קרועות על הדרך

חלולות.