הם צללו שני בנים

כפרחי האביב הם נראו

הם צללו שני בנים

מעבר לגבול הים.

 

הם נכנסו שני בנים

כפרחי האביב הם נראו

הם נכנסו שני בנים

לתוך מערבולות חסרי חושים

 

הם הוצאו שני בנים

כפרחי האביב הם נראו

הם הוצאו שני בנים

כפרחי האביב הם קמלו.