יש מעגל עם אנשים שונים, יש מעגל עם אנשים שונאים. יש מעגל עם אנשים שלמים, יש מעגל עם הפכים משלימים. חסר מעגל של אנשים אחרים, כאלה שבכלל שונאים מעגלים. אלה שהצליחו לשמור על שלמותם, אלה שכבר מצאו את הפכיהם לעולם. והמעגלים הסובבים אותם מסביב, הם המעגלים אותם אי אפשר להחריב, הם המעגלים שאליהם אין הם שייכים, ואלה האנשים שהם פשוט רבים. כל אחד יכול למצוא מעגל, רק האנשים שהאלה לא, כל אחד מוצא מעגל, והאנשים האלה באותו זמן כבר לא פה. הם כבר במעגל הנצחי של השמיים, זה עם כל המלאכים והבוכים האחרים, שכל כך רצו להיכנס למעגל, ותמיד נדחו, יידחו ואולי עוד נדחים. והמעגלים סובבים סחור סחור, ונדמה שאותם כבר לא ניתן לעצור, אולי רק אם יעצר העולם, ואנשים יוכלו להתנהג כמו בני אדם, המעגלים יעצרו ולא יתקיימו, והאנשים יחזרו למה שהיו, כמו שנבראנו, ללא הבדלים, כמו שנוצרנו – פשוט אנשים. בני אדם, ולא דברים אחרים.