אני סתיו כחול

בשרשרת עונות החיים

תמיד נופלת אל תוך

כיסופי תאווה ארוכת ימים

עד שנושרת אל תוך

הריקנות. עלים מתים