בקצה עיני דמעה זולגת

נושרת אט אל עבר פי

איני יודעת שמא נהי זה

או האם טיפה של גיל

המילים שנאמרו אינם ישובו עוד

בנתיב החיים אמשיך עוד לצעוד

וחידה אינסופית תשאר בליבי

האם לא היה זה חצאי היחיד

 

וכמו שכבר כתבה לאה גולדברג:

לדור הזה הבכי הוא כלימה, הוא לא יבכה על אהבה גוססת.... י