,ארצי

נושאת על גבה

את מסע הדורות

בעין התכלת

.מביטה אל הרי הגולן

אצבעה מורה

על הרי הלבנון

.וליבה-חומות

ביצורים בין בני רחמה

גדרות בין אוהביה

.ושנאה תהומית-קשה

היוכל יעקב לשבת לבטח

או שמא כל חייו יקמוץ אגרופו

?...כנגד רוגזו של עשיו