התפוח בינינו, הלא תשכח...

ישישות נחשית מעוטפת

לווית נגיעות

לא חפצתי לנגוס בשיניי.

"תאווה לעיניים" נפסק

 

התפוח בינינו, הלא תזכור...

נאמנות מסופקת דיה

אשת זנונים

הייתי שם, אדם

אדמה ודם

האוכל לשוב?