נכתב לאחר התנסות שלא תחזור לעולם דקרת אותי. דקרת חזק והדם זורם כמו מים זכים עכורים משיבים נפש מסאבים. ****************** ועוד דקירה וטיפה של דם ועכשיו אני חופשיה בורחת מהמציאות אל הזיות כימיקליות שבחרתי לעצמי להתגולל בקיאי בדמי. "בדמייך חיי"             כוכב נופל