ואולי, לעולם לא אדע מהיכן באת על סוסך הלבן צופה למרחק ואני, לעולם לא אשכח איך בפגיונך הקטן שיספת משחק ואולי, אתכרבל באדישות מלנכולית ואצעד לעבר שקיעה חדשה ואני, בעבירה פלילית אטפל בשבר שלי ושלך