בחוץ.

בחוץ יורד מטר,

כנער פרא משתלח, מתפרע,

דוחף, שואג, זועם.

ובבית -

מבקשי מחסה

חפצי אהבה

שואלים

מחפשים

מביטים - - -

והפך קטן

נדליק בעוז

סורה חושך, הלאה שחור.