גוף קטנטן, פה זעיר

עיניה נוטפות דמעות

פיה לוחש מילות זימה

מפתה בהילוכה האיטי

מתעלמת מהלוטשים, חולפים

מתעלמת מהדורשים

מערימה על חושים

פושטת בגדיה

למול מבטיהם המשתאים

מזמרת הברות חסרות פשר,

את,

          חריגה

בעלת מרקם שונה

שפתך זרה בפשטותה

את, יחידה

למול הנוף.