חסידה אבודה,   תלשתי לך כנף

אוכל לא יבוא על קיבתך

לא תרגישי דבר

מרחיקה מבט

        כי אינה יכולה להרחיק מעוף