איש פשוט, פשוט חולצה - פושט יד.

איש דל - מדלדל חוט לתוך מים קרים.

חבוי בין סלעים גדולים וצוקים גבוהים.

אינו גבוה - 

גבוה השמש -

חם לו בליבו הצר והשביר

בליבו של צור אדיר

יושב ללא משוא פנים

אל מול פני ים גדול

גלים נישאים - מתנשאים

גאים בגאותם.

הוא - איש פשוט -

גא - רק בראותו אותם.