הזעקה שלי
נדמה
כשאפסו הרוכלים מן העיר
נותרה השתיקה
ואני
ואיה אתה?
לעיתים כה ערגתי להיות
לך
השה לעולה
נאחזת בסבך
ליבי
התלוי לו בסך
וכמהה
עד מתי?