אמרו נא לי אנשים טובים היש לרדוף אדם עד חורמה בשל דעותיו ולא משנה מהן ,שואל אני? או שמא יש לנסות ולקרבו למחננו בדרכי נועם,באהבה ובהקשבה אפילו אם דעותו רחוקות מאיתנו כמרחק מזרח ומערב. ולא חשוב אם הוא מימין או משמאל ממזרח או ממערב. ולנסות ולהפסיק אם ההסתה ושנאת החינם. וגם אם לא נצליח לשכנעו בצדקת דרכנו אז מה אומר אני,תמיד יבואו אחרים המעונינים להקשיב ואולי גם לקבל. וזכרו נא אחים יקרים כי בית המקדש חרב בשל שנאת חינם,והוא ודאי גם לא יקום בגללה. חומר למחשבה....