תעזוב, תעזוב הוא אמר בתוכי. ענוגה כמו שקיעה כה חמה, תעזוב. תתענג, תתענג הוא אמר בתוכי. כי יפה, כה כחולה מרטיטה בגלים, תעזוב תתרגש, תתרגש הוא אמר בתוכי. כי חמה, עגולה כה רכה, תעזוב. תפתח, תפתח הוא לחש פוער את תוכי, היא נגע בחומה, סדקה קליפתי. נאנח, מתרגש מעינוג נשמתי בגלים, נאנח ונשפך מרשרש, מחלחל ולוחש... תעזוב, זו שקיעה היפה, בעוברה לחשה נעזוב