אחד אל אחד יחברו בסערה יחדיו יתלכדו בנשימה מהירה איש אל אחיו בקדושה נאנקת, נאבקת, נחנקת. קוראים לאלוה משוועים עול ברכה זועקים מרעימים בצלילי אנחה יחיד מתוכם עלה בסערה מלאכים נחפזו בקול חיל ורעדה משברים לוחות מוצקים כפלדה על אורם הבהיר, נוגֵהַ חמדה אך פלדה נשברה נוכח עגל זהב זעקה מפלחת, מצווח האב בניו חיללוהו רקדו בחטאם שרפו, הקריבו נשמת אפם