את לי יום אתה לי לילה אור ובהלה בַך וּבְך תחושות מנוגדות במחשבות מעורפלות אמר, עתיד אדם צריך אדם אמרה, להתרחשות צריך מקום אתם קרויים אדם עולם מקומו או אדם?