. זה היה וכנראה שזה יהיה גם אבל למה זה הווה? זה היה וחלף עבר- זה זיכרון רק היהיה -דימוי לבד הקיים – כהרף עין ועדיין למה זה הווה ?