יש מקום שבו נמצאים ילדים שלומדים ובנוסף מישתוללים למקום זה קוראים בית ספר. בבית ספר יש שיעורים כמו לשון אזרחות מתימטיקה פיסיקה אבל בכולם יש את אותה פוליטיקה. בבית ספר שלנו יש המון חברים ואנחנו איתם מתמסטלים. בבית ספר המורה היא הסמכות שבא לנו כבר ללכת לאיבוד. המורה מכתיבה תמיד וצועקת ובגלל זה היא נהיית מודאגת. בבית ספר שלנו יש הרבה פעילויות שבה לנו כבר מהם לבכות המורה תמיד מכריחה להשתתף בדבר שאיננו רוצים ועל זה היא מכה בביצים. לסיכום בית ספר זה דבר נורא שבו יש תמיד סכנה לכן אין ללכת אליו כיוון שתהיה עבדיו.