"רציתי לקנות לך רקפת" אמרתי רגע לפני הסוף, ולא גיליתי את נפשי כי לרקפת דימיתיך. כל יופיה הוא בצניעותה בהסתרתה בהסתתרותה, ויופיה הוא יופיך אשר ראיתי. מתחת לסלע ראיתיך נחבאת מרכינה את ראשך ארצה אך עלי כותרתך נישאים הם אל על. ומי עוד יראה? ומי עוד ידע? לנסיך הקטן הייתה שושנה גאוותנית תובענית ולי היתה רקפת אחת ויחידה ואינה עוד.