בליל פורים אחד נפרדתי מעולמי לשלום משא כבד של ימים או עשור יצא לשוח כאילו מת ועבר מן העולם ובתוך בועתו הבטֵלה צמֵח לו חיים משלו ומרדפת אחרי קערוריתו השקופה כמראת חיי חיי הבועה המצמחים שלי