חיכיתי לך ולא באת. לא קיימת דבר אשר הבטחת למילים שלך כבר אין תוקף, ולי אין כבר אמונה. חשבתי שאנחנו יחד- שנינו שהעתיד הקסום עוד לפנינו אך בטרם התחיל החורף, הכל כבר השתנה... כותבת שורה ושוב מוחקת מנסה לדבר אבל, נחנקת וכשעומדת לחלוף לי המוזה את הרגע הבא אני מבכה. לא הבנת מדוע אני שותקת לא ידעת עם מה אני נאבקת וכשהשיר הזה פורץ החוצה, אני עודני מחכה...