צופיה .

צופיה בת 17.5

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה