אשכנזיה מצויה...

אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מהעין...

טוב וטוב.

דגל לבן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה