האדם כמו הצמח לפעמים נובל לפעמים פורח. מזיקים לו מכל הצדדים משקים אותו ומפריח פרחים. כמו הצמח כך האדם כאשר באים המזיקים הוא נסגר ונפגע וכשאותו משקים בטיב מילים אושרו בשמים ייגע.