כאב חזק, כאב של פחד בלתי נערץ פחד אצילי, פחד מבוסס מבוסס על רגעי בדידות בדידות בלתי נשלטת שמתפשטת, ומתפשטת מתפשטת עד אין קץ אלוהים, עד היכן היא מגיעה?  למה היא כל כך קשה? למה היא כל כך חרדה ומפוחדת? למה היא גוועת ורועדת? מי הבהיל אותה? הבהיל אותה עד מוות פחד אלוהים. פחד נסתר מהעין למה הנשמה שלי כל כך רועדת? החול אוסף את נשמתי אליו לאט לאט חלקיק אחר חלקיק. חלקיק של חול מוזהב צבוע בשחור. אלוהים, למה נשמתי מלוכלכת? אלוהים, עשה אותה מאושרת.