את האור שבי אף אחד לא יצליח לכבות. באור שלי רק אני יכולה לשלוט להתחמם כששמח לכאב כשעצוב... האור שבי זו להבה גדולה ששורפת, בוערת בחשכה. וכשהאור נחלש, החשכה משתלטת אבל אורי ממשיך לבעור ולפעמים הלהבה נחלשת מפנה מקום לחשכה שצובטת את הלב מדחיקה את האהבה מביאה עוד כאב אבל האור הזה הוא האור שלי האור הזה הוא הנשמה שבתוכי.