לימדת אותי פשטות מהי אני גבר מפונק לימדת אותי פשטות מהי לא לכולם מגיע הכסף חלק תודה שהראית לי צד אחר של החיים לימדת אותי פשטות מהי להסתפק במה שיש לימדת אותי פשטות מהי לא תמיד יהיה ניתן לבקש תודה שהראית לי צד אחר של החיים לימדת אותי פשטות מהי לא ללכת על הכי טוב לימדת אותי פשטות מהי גם ישן מספיק לרוב תודה שהראית לי צד אחר של החיים