האם אנו החיים זקוקים ליום למתים, האם אנו החיים צריכים יום בכדי להפנים, האם אנו החיים לעצמנו להזכיר צריכים, לשם מה נועד יום המתים, יום ולילה אנו זוכרים. ואפילו לרגע לא שוכחים אתכם המתים. אולי בשבילנו, החיים נעשה דברים הפוכים, ונקבע לנו, החיים יום ללא זיכרון המתים. יום שאנו החיים על משכבנו לנוח יכולים ואנו, אנו החיים נוכל לחיות את החיים. כי אתם המתים שבשמים אתם חיים, לא נותנים מנוחה לחיים שאתכם תמיד תמיד זוכרים, למעשה המתים והחיים ביחד מתערבבים אתם ואנחנו חיים, אתם ואנחנו מתים. ובמדינת היהודים יש יום למתים, כל יום , כל הרגעים וגם כל השנים.