ואני תפילתי ממני אליך שיתממשו כל מאוייך שיהיה בך האומץ לדעת ולראות לדעת לשנות לדעת להנות להנות ממשק כנפיים רשרוש העלים שמש, חול ים רחשי הגלים מכל אותם אלו הפרטים פרטים קטנים וחשובים הם מכל שרק בהעדרם נראה בם צורך גדול ויהיו המה פתח לאושר צרוף שלא ניתן לכמת אושר, איתו יביא רק שגשוג ואמת ולואי ותהי זו השנה- שנתך תנץ תעלה ותגבר ותראה לעין כל- פריחתך ותראה למרחוק ותשמע בקול שאון קול מחריד מה תעירי ומה תעוררי זו תפילתי דוד.