עשה חיים כאילו אין מחר , כי לך תדע אולי המחר לא יהיה שם בשבילך.